Община Кричим

Деня на народните будители

На 01.11.2019 г. училищата и детските градини в град Кричим отбелязаха деня на народните будители, като изработиха табла и рецитираха стихове на българските просветители, книжовници и революционери. Първи ноември е онази светла дата, която ни връща към всички, които разкриват високата стойност на триединството за слово, мисъл и дело. Това са сеячите на знание, носителите на духовни богатства. Без тях би осиротяла, защото те са най – здравата основа във времето.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.