A+ A A-

Лекция на тема „Хулиганство и вандализъм”

На 27.04.2015 г. в НУ „Васил Левски” гр. Кричим Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Кричим изнесе лекция на тема „Хулиганство и вандализъм”. На мероприятието присъстваха деца от IV клас, които взеха участие в поучителни игри за превенция на агресията и девиантното поведение.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.