МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
4220 гр.Кричим,пл. „Обединение” №3,тел.03145/22-50 , факс 03145/23-51

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

На 11.04.2016 г. в НУ „Васил Левски” гр. Кричим се проведе беседа на тема „Хулиганство и вандализъм”

На 11.04.2016 г. в НУ „Васил Левски” гр. Кричим Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Кричим, съвместно с Център за обществена подкрепа проведоха беседа на тема „Хулиганство и вандализъм”.

Прочети още »

Лекция на тема „Хулиганство и вандализъм” 11.04.2016г.

На 11.04.2016 г. в НУ „Васил Левски” гр. Кричим Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Кричим, съвместно с Център за обществена подкрепа проведоха беседа на тема „Хулиганство и вандализъм”. На мероприятието присъстваха деца от трети клас, които взеха участие в поучителни игри свързани с разбирането на ХУЛИГАНСТВО И ВАНДАЛИЗЪМ И НАРАСТВАЩАТА АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩТНАТА ВЪЗРАСТ.

Прочети още »

На 07.03.2016 г. в НУ „Св. СВ. Кирил и Методий” гр. Кричим се проведе беседа на тема „Кибертормоз”

На 07.03.2016 г. в НУ „Св. СВ. Кирил и Методий” гр. Кричим Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Кричим, съвестно с Център за обществена подкрепа проведоха беседа на тема „Кибертормоз”. На мероприятието присъстваха деца от вторите класове, които взеха участие в поучителни игри свързани с разбирането на КИБЕРТОРМОЗ.

Прочети още »

1-ви Декември - световния ден за борба със СПИН

Доброволците към ЦОП-Кричим, с подкрепата на МКБППМН,  отбелязаха 1-ви Декември -  световния ден за борба със СПИН. Тази година кампанията бе под надслов  „Силните Правят Избора си сами! А ти Направи ли своя?!”  Доброволците раздадоха предпазни средства и информационни материали на учениците от 8 до12 клас в СОУ ”П.Р.Славейков”.

Прочети още »

Форум „Домашното насилие не е домашен проблем”

На 17-ти ноември 2015 г. от 10.30 ч. в лекционната зала на НЧ „ Пробуда” гр. Кричим се проведе форум на тема „Домашното насилие не е домашен проблем” по проект, финансиран от  Норвежки финансов механизъм 2009-2014, Програма BG 12  Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ 2009-2014,МЯРКА 2 - “Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи” и се   изпълнява от НАРД в партньорство с  Община Пловдив, Сдружение “Нов път” и Фондация „Стефан Нойков”.

Прочети още »

Лекция на тема „Хулиганство и вандализъм”

На 27.04.2015 г. в НУ „Васил Левски” гр. Кричим Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Кричим изнесе лекция на тема „Хулиганство и вандализъм”. На мероприятието присъстваха деца от IV клас, които взеха участие в поучителни игри за превенция на агресията и девиантното поведение.

Прочети още »

Лекция - презентация пред ученици от II клас на тема „Агресията в училище”

На 10.02.2015 г. и 24.02.2015 г. от 12:30 часà в НУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кричим Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, съвместно с Центъра за подкрепа гр. Кричим изнесе лекция – презентация пред ученици от IIклас на тема „Агресията в училище”.

Прочети още »

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.