A+ A A-

в сградата на НУ „Васил Левски” гр. Кричим обществените възпитатели изнесоха презентация на тема „Конфликтът не е победа, а споразумение !”.

    По инициатива на МКБППМН при община Кричим на 20.12.2019 г. от 09.30 часа в сградата на НУ „Васил Левски” гр. Кричим обществените възпитатели изнесоха презентация на тема „Конфликтът не е победа, а споразумение !”.  На децата беше обяснено, че конфликтът винаги е общ, взаимен проблем,  не ситуация в която единият задължително печели, а другият губи.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.