A+ A A-

МКБППМН при община Кричим изнесе беседа на децата от III „б” клас на тема „Толерантността между учениците”.

     По покана от г-жа Теодора Кирякова – директор на СУ „П. Р. Славейков” гр. Кричим на 21.11.2019 г. МКБППМН при община Кричим изнесе беседа на  децата от III „б” клас на тема „Толерантността между учениците”. Тъй като тази тема е доста актуална, обществените възпитатели изиграха няколко поучителни игри, с които показаха на децата как те самите ще се почувстват в различни ситуации, за да могат да оценят отношението си един към друг.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.