A+ A A-

МКБППМН при община Кричим проведе беседа на тема „Аз и другите”

На 11.03.2019 г. в часа на класа МКБППМН при община Кричим проведе беседа на тема „Аз и другите” с учениците от III „а” клас от НУ „Васил Левски” гр. Кричим. Чрез мултимедийна презентация общественият възпитател Севинч Афъзалиева представи умения за общуване с околните, отговорности и приемливо поведение към другите. Учениците бяха мотивирани да не допускат агресивни прояви, да работят за групова сплотеност. Децата разрешаваха казуси и бяха провокирани да формулират правила на приятелството.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.