A+ A A-

Международният ден без тютюнопушене - Международен на толерантността -16 ноември 2017г.

По случай Международния ден на толерантността 16 – ти ноември, по покана на Директора на СУ „П. Р. Славейков” г-жа Теодора Кирякова, МКБППМНизнесе беседа на тема:„Толерантност. Междуетническа търпимост.” , на VII клас. Темата и дискусиите възбудиха интереса на учениците и те участваха активно в беседата.

Във връзка с Международният ден без тютюнопушене - 16 ноември, МКБППМН при община Кричим се включи в кампанията на Министерство на здравеопазването и НСОРБ като през целия ден в сградата на Общински младежки дом град Кричим  се излъчваше прожекция на филми : „Денят на Яна” и "Невидимият", тазгодишната кампания е под мотото “Пушенето и ти”.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.