A+ A A-

Презентация на поучителен филм и лекция в НУ “Васил Левски” гр. Кричим

На 01.12.2016 г. по случай Световния ден за борба със СПИН местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Кричим, съвместно с Центъра за обществена подкрепа – гр. Кричим, изнесе презентация на поучителен филм и лекция в НУ “Васил Левски” гр. Кричим, мото на кампанията беше „Животът не е игра!“.

Децата слушаха с голям интерес, под формата на игра им бе разяснено как трябва да спазват елемнатрни правила, както и да не играят с мръсни спринцовки който са намерени на улицата.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.