A+ A A-

Форум „Домашното насилие не е домашен проблем”

На 17-ти ноември 2015 г. от 10.30 ч. в лекционната зала на НЧ „ Пробуда” гр. Кричим се проведе форум на тема „Домашното насилие не е домашен проблем” по проект, финансиран от  Норвежки финансов механизъм 2009-2014, Програма BG 12  Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ 2009-2014,МЯРКА 2 - “Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи” и се   изпълнява от НАРД в партньорство с  Община Пловдив, Сдружение “Нов път” и Фондация „Стефан Нойков”.

Основната цел на форума беше да се направи преглед на ситуацията по проблема „домашно насилие” в община Кричим и да бъдат изведени препоръки за подобряване на координацията и сътрудничеството между различните заинтересовани страни при предоставяне на подкрепа на жертвите на домашното насилие.Домакин и организатор на тази среща беше Община Кричим, ЦОП Кричим и МКБППМН. На срещата присъстваха представители на ОЗД, директори и учители от местните училища и детски градини, социални работници, обществени възпитатели, представители на местната власт.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.