A+ A A-

Лекция - презентация пред ученици от II клас на тема „Агресията в училище”

На 10.02.2015 г. и 24.02.2015 г. от 12:30 часà в НУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кричим Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, съвместно с Центъра за подкрепа гр. Кричим изнесе лекция – презентация пред ученици от IIклас на тема „Агресията в училище”.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.