A+ A A-

Презентация на тема „Как да се предпазим от агресията в училище” в НУ „Васил Левски”

На 11.10.2014 г. в НУ „Васил Левски” гр. Кричим Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Кричим представи презентация на тема „Как да се предпазим от агресията в училище”. На мероприятието присъстваха деца от IIклас, които взеха участие в поучителна игра за борба с агресията.

 

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.