A+ A A-

Световен ден за борба със СПИН, чрез провеждане на здравно – образователна кампания сред ученици от VIII до XIIклас

На 01.12.2014 г. в Младежки дом гр. Кричим Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните отбеляза Световния ден за борба със СПИН, чрез провеждане на здравно – образователна кампания сред ученици от VIII до XIIклас. Членове на комисията представиха PowerPoint презентация и филм, след което проведоха поучителна игра с гостите на мероприятието.

 

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.