МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
4220 гр.Кричим,пл. „Обединение” №3,тел.03145/22-50 , факс 03145/23-51

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

в сградата на НУ „Васил Левски” гр. Кричим обществените възпитатели изнесоха презентация на тема „Конфликтът не е победа, а споразумение !”.

    По инициатива на МКБППМН при община Кричим на 20.12.2019 г. от 09.30 часа в сградата на НУ „Васил Левски” гр. Кричим обществените възпитатели изнесоха презентация на тема „Конфликтът не е победа, а споразумение !”. 

Прочети още »

МКБППМН при община Кричим изнесе беседа на децата от III „б” клас на тема „Толерантността между учениците”.

     По покана от г-жа Теодора Кирякова – директор на СУ „П. Р. Славейков” гр. Кричим на 21.11.2019 г. МКБППМН при община Кричим изнесе беседа на  децата от III „б” клас на тема „Толерантността между учениците”.

Прочети още »

МКБППМН при община Кричим проведе беседа на тема „Аз и другите”

На 11.03.2019 г. в часа на класа МКБППМН при община Кричим проведе беседа на тема „Аз и другите” с учениците от III „а” клас от НУ „Васил Левски” гр. Кричим.

Прочети още »

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.