A+ A A-

pdfСписък на служителите в Община Кричим, подали декларации по чл. 29, ал. 2 от ЗДСл и чл. 107а, ал. 5 от КТ (за имотното състояние и за получените възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното/трудовото правоотношение) през 2017 г.


pdfДекларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


rarДекларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


pdfСписък на служителите в Община Кричим, подали декларации по чл. 29, ал. 2 от ЗДСл и чл. 107а, ал. 5 от КТ (за имотното състояние и за получените възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното/трудовото правоотношение) през 2016 г.


pdfСписък на служителите в Община Кричим, подали декларации по чл. 29, ал. 2 от ЗДСл и чл. 107а, ал. 5 от КТ (за имотното състояние и за получените възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното/трудовото правоотношение) през 2015г.


ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМОТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КРИЧИМ 2011г.


ЛИЦА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА КРИЧИМ / Отвори >>

Община Кричим ©2023 Всички права запазени.