A+ A A-

pdfСписък на служителите в Община Кричим, подали декларации по чл. 29, ал. 2 от ЗДСл и чл. 107а, ал. 5 от КТ (за имотното състояние и за получените възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното/трудовото правоотношение) през 2017 г.


pdfДекларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


rarДекларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


pdfСписък на служителите в Община Кричим, подали декларации по чл. 29, ал. 2 от ЗДСл и чл. 107а, ал. 5 от КТ (за имотното състояние и за получените възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното/трудовото правоотношение) през 2016 г.


pdfСписък на служителите в Община Кричим, подали декларации по чл. 29, ал. 2 от ЗДСл и чл. 107а, ал. 5 от КТ (за имотното състояние и за получените възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното/трудовото правоотношение) през 2015г.


ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ


 "Информационен бюлетин на Община Кричим -  2013г." 12 /


ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА МАНДАТ 2007 - 2011г.Отвори >>


"Информационен бюлетин на Община Кричим -  2012г."  1 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /12 >>

"Информационен бюлетин на Община Кричим -  2011г."  1 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 8 9 / 10 / 11 / 12 >>

"Информационен бюлетин на Община Кричим -  2010г."  1 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 >>

"Информационен бюлетин на Община Кричим -  2009г. "  1 / 2 / 3 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9.1 / 10 / 11 / 12 >>

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМОТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КРИЧИМ 2011г.

ЛИЦА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА КРИЧИМ / Отвори >>
Община Кричим ©2021 Всички права запазени.