A+ A A-

Местни избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.


pdfУКАЗ № 146 -  Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

pdfХРОНОГРАМА - за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (приета с Решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г.)


Разяснителна кампания

300 250 1 tur

Активно избирателно право / Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес / Гласуване на избиратели с увреждания

Анимирани видеоклипове – със субтитри >>


ВАЖНО – На сайта на ГД "ГРАО" за избирателните списъци за Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. - може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Гражданите могат:

    • Да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
    • Да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Съгласно чл. 36 от Изборния кодекс, срокът за подаване на искания за гласуване по настоящ адрес от гражданите изтича на 14.10.2023 г.


pdfЗаповед № РД-02-09-278гр. Кричим, 14.09.2023 г.Ред и условия за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Кричим във връзка за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


pdfЗаповед № РД-02-09-243. Обявяване на избирателни списъци в община Кричим.


pdfЗаповед РД-02-09-242. Избирателни секции на територията на община Кричим.

pdfПриложение 1 към заповед РД-02-09-242.


pdfПокана за провеждане на консултации в община Кричим, област Пловдив, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Община Кричим ©2023 Всички права запазени.