Избори за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.


pdfУКАЗ № 213: На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България - избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

pdfХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите занародни представители на 2 октомври 2022 г.(чл.39, ал.1 ИК)


pdfСъобщение за демонстрационно пробно гласуване в община Кричим


pdfСЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК и ПСИК за изборите за Народно събрание на 02.10.2022г.


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)


pdfЗАПОВЕД № РД-02-09-224 / гр. Кричим, 24.08.2022 г. Относно: Ред и условия за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Кричим във връзка за произвеждането на избори за Народно събрание на 02-ри октомври, 2022г.


pdfСъобщение: Осигуряване на транспорт в изборния ден на избиратели  с увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението


ВАЖНО!!! ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. - Разяснителна кампания

Симулатор за гласуване с машина – Стартирай >>

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адред, гласуване на изиратели с увреждания и гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адред, гласуване на изиратели с увреждания и гласуване с машина – със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адред, гласуване на изиратели с увреждания и гласуване с машина


pdfЗАПОВЕД № РД-02-09-211гр. Кричим, 11.08.2022 г. Относно: Обявяване на Избирателни списъци в община Кричим


pdfЗАПОВЕД № РД-02-09-206 гр. Кричим, 05.08.2022 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), Указ № 213 от 01-ви август 2022 г. (обнародван ДВ, бр. 61 от 02-ри август 2022 г.) на Президента на републиката за насрочване на избори за Народно събрание на 02-ри октомври 2022 г., Решение № 1203-НС от 04.08.2022 г. на ЦИК за утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и във връзка с образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 02-ри октомври 2022 г.

pdfПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към ЗАПОВЕД № РД-02-09-206/05.08.2022г.

pdfСПИСЪК с адресите / местата на гласуване / на СИК в Община Кричим – град Кричим

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.