Избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.


pdfУказ № 9  на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

pdfХРОНОГРАМА за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. (приета с Решение № 1949-НС от 21 януари 2021 г.)


ЗАПОВЕД № РД-02-09-63 гр. Кричим, 19.02.2021 г.

pdfОтносно: Реда и условията за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Кричим във връзка за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 година


pdfСъобщение за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. / Публикувано на 22.02.2021г. /


pdfИзбирателен списък за произвеждане на избори за народни представителина 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) / Публикуван на 19.02.2021г. /


pdfСъобщение за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. / Публикувано на 17.02.2021г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-56 гр. Кричим, 15.02.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, Указ № 9 от 14-ти януари 2021 г. (обнародван ДВ, бр. 5 от 19-ти януари 2021 г.) на Президента на републиката и във връзка с обявяване на избирателни списъци за произвеждането на избори за Народно събрание на 04-ти април 2021 година.


pdfЗаповед № РД-02-09-51 гр. Кричим, 04.02.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК) и във връзка с образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 04.04.2021 година.

pdfПриложение № 1 към Заповед № РД-02-09-51/04.02.2021г.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.