ОБЩИНА КРИЧИМ – МЕСТНИ ИЗБОРИ – 27.10.2019г. ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ


Резултати от произведените избори за общински съветници и за кмет на 27.10.2019г. в община Кричим >>


pdfИзвлечение от протоколите на секционните избирателни комисии от произведените избори за общински съветници и за кмет на 27.10.2019г. в община Кричим / Публикувано на 28.10.2019г. /


docХРОНОГРАМА за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. (приета с Решение № 560-МИ от 22 юли 2019 г.)


banner 2019


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


pdfЗАПОВЕД № РД-02-09-333 / гр. Кричим, 03.10.2019 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 12,ал. 2, т. 2, от Закона за събранията, митингите и манифестациите, чл. 11 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим


pdfС Ъ О Б Щ Е Н И Е: Уведомяваме всички избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че могат в Изборния ден да гласуват: / Публикувано на 03.10.2019г. /


pdfС Ъ О Б Щ Е Н И Е - за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. На основание чл. 91, ал. 1, изр. 2 и ал. 2 от Изборния кодекс, на 19-ти септември 2019 г. /четвъртък/ от 15:30 часа в зала № 21 на Общинска администрация - гр. Кричим ще се проведат консултации за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии./ Публикувано на 13.09.2019г. /


ИНФОРМАЦИЯ! ГД "ГРАО" се надява да спести времето и неудобството на българските граждани да се информират от разлепените на обществени места избирателни списъци и осигурява възможност на всеки избирател да прави проверка и справка по ЕГН и то безплатно за избирателния списък.

Възможности за Справка >>

Тел: 03145/ 2352 ГРАО-за справки по избирателни списъци.

pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)


pdfЗаповед № РД-02-09- 287 / гр. Кричим, 09.09.2019 г.Относно: Обявяване на Избирателни списъци. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, Указ № 163 на Президента на Републиката от 10.07.2019 г. (обн. ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.) и във връзка с обявяване на избирателни списъци за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 година.


pdfЗаповед № РД -02-09-280 / гр. Кричим, 02.09.2019 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК) и във връзка с образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 година.


pdfСЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации за съставяне на ОИК за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 година.


pdfЗаповед № РД-02-09-246 гр. Кричим, 05.08.2019 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс и Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.) за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 година

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.