A+ A A-

Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024г.


pdfУказ № 100 на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г.

pdfУказ № 102 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

pdfХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., насрочени с Указ № 100 от 09.04.2024 г. и Указ №102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България, приета с Решение № 3043-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК.pdfЗ А П О В Е Д № РД-02-09-150 гр. Кричим, 10.05.2024 г. Относно: Ред и условия за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Кричим във връзка за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 09-ти юни 2024г.


Разяснителна кампания - обучителни материали и информация 


ВАЖНО: Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

- Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

- Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

- Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

- Служебни справки в избирателните списъци;

- Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

- Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/ .

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 28.05.2024 г.


pdf"ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА",БУЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"№ 27А ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)


pdfСъобщение за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК и ПСИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 09-ти юни 2024г.


pdfЗаповед № РД-02-09-120гр. Кричим, 19.04.2024 г.Относно: Обявяване на Избирателни списъци в община Кричим


pdfЗаповед № РД-02-09-116гр. Кричим, 15.04.2024г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), Указ № 100 от 09-ти април, 2024 г. (обнародван ДВ, бр. 32 от 09-ти април, 2024 г.) на президента на републиката за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България, и Указ № 102 от 09-ти април, 2024 г.


pdfПриложение № 1 чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016 към Заповед № РД-02-09-43/07.02.2023 г.


pdfСписък с адресите / местата на гласуване / на СИК в Община Кричим – град Кричим

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.