A+ A A-

ОБЩИНА КРИЧИМ – МЕСТНИ ИЗБОРИ – 2015Г. ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТ


Общинска избирателна комисия КРИЧИМ / Решение на ЦИК за назначаване:№ 1675-МИ/НР София, 01.09.2015г. /

Website: на Общинска избирателна комисия КРИЧИМ >>


pdfУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,Звената „Български документи за самоличност" при ОДМВР Пловдив ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден 25 октомври 2015 г. и за произвеждания на 25 октомври национален референдум.


pdfЗАПОВЕД № РД 15-00-377 гр. Кричим, 19.10.2015г. Относно: Опазване на обществения ред в деня на изборите за общинскисъветници и за кмет и национален референдум на 25.10.2015 г.


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.(чл.39, ал.1 от ИК)


pdfЗаповеди № РД 15-00-366 / № РД 15-00-367 / № РД 15-00-368 / № РД 15-00-369 / гр.Кричим,12.10.2015г.


pdfИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.На 25 октомври 2015 г. ще се проведе национален референдум за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Съгласно Заповед № РД 15-00-306/02.09.2015г. на Кмета на община Кричим и Решение № 8/12.09.2015г. на Общинска избирателна комисия, секция №5, находяща се в НУ”Св. Св. Кирил и Методий”, адрес: ул. „Димитър Благоев” № 5, гр. Кричим е определена за място за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25.10.2015г.


Избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.
Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
    Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
  • Чрез SMS
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

pdfЗаповед № РД 15-00-353 / гр. Кричим, 24.09.2015 г.Относно: Реда и условията за провеждане на ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ на територията на Община Кричим във връзка с изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г.


pdfНови консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за общински съветници н за кметове и за национален референдум, насрочени за 25.10.2015 година


pdfСъобщение за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени за 25.10.2015 година.


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област ПЛОВДИВ, община КРИЧИМ


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН № 17 – ПЛОВДИВСКИ ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfЗАПОВЕД №РД 15-00-306 гр. Кричим, 02.09.2015 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), Решение № 1530-МИ/НР от 20.08.2015г. на ЦИК, във връзка с образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015г.


jpgЗАПОВЕД № РД 15-00-305 гр. Кричим, 02.09.2015 г. Относно: Осигуряване на нормална работа на Общинска избирателна комисия по подготовката и произвеждането на избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25.10.2015 година.


pdfЗАПОВЕД № РД 15-00-306гр. Кричим, 02.09.2015 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), Решение № 1530-МИ/НР от 20.08.2015г. на ЦИК, във връзка с образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.


pdfРЕШЕНИЕ № 1674-МИ/НР София, 01.09.2015 ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кричим, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.


pdfСъобщение за провеждане на консултации за съставяне на ОИК за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25.10.2015 година.


pdfУведомление във връзка с предстоящите избори – 2015г. за избиране на общински съветници и кметове на общини и кметства, община Кричим уведомява всички граждани

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.