A+ A A-

Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 6 ноември 2016г.


pdfИЗБОРЕН КОДЕКС / В сила от 05.03.2014 г.Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., изм. ДВ. бр.35 от 22 Април 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 Май 2016г.


pdfХРОНОГРАМА - за изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени за 6 ноември 2016 г.,приета с Решение № 3330-ПВР от 2 август 2016 г. на ЦИК


pdfХРОНОГРАМА - за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.(приета с Решение № 3397-НР от 17 август 2016 г. на ЦИК)


pdfИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - Национален референдум 2016pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК)


pdfЗАПОВЕД №РД 15-00-418 гр. Кричим, 31.10.2016 год.Относно: осигуряване необходимата пожаробезопасна дейност в избирателните секции и сградите, в които се помещават


pdfЗАПОВЕД №РД 15-00-417 гр. Кричим, 31.10.2016 год.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 18, ал. 1 и чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс


pdfЗАПОВЕД №РД 15-00-415 гр. Кричим, 31.10.2016 год.Относно: Обезпечаване нормалното произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06-ти ноември 2016г, (при Н-ри тур на изборите за президент и вицепрезидент - на 13-ти ноември 2016г.)


pdfЗАПОВЕД № 15-00-407 гр. Кричим, 24.10.2016 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс НАРЕЖДАМ:


pdfЗАПОВЕД № 15-00-406 гр. Кричим, 24.10.2016 г. Относно: опазване на обществения ред в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за национален референдум на 06.11.2016 година


pdfЗАПОВЕД № 15-00-405 гр. Кричим, 24.10.2016 г. Относно: осигуряване необходимата пожаробезопасна дейност в избирателните секции и сградите, в които се помещават при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за национален референдум на 06.11.2016 година


pdfЗАПОВЕД № 15-00-404 гр. Кричим, 24.10.2016 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 72, ал.1, т. 18 от Изборния кодекс ОПРЕДЕЛЯМ:


pdfЗАПОВЕД № 15-00-403 гр. Кричим, 24.10.2016 г. Относно: премахване на агитационни материали.На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 186, ал. 1 от Изборния кодекс и след Решение на РИК или СИК и съдействието от органите на МВР


pdfСъобщение за автомобил, който ще извозва хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването,във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06.11.2016г.


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)


pdfЗАПОВЕД  №РД 15-00-369 гр. Кричим, 20.09.2016 г.На основание 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България от 29.07.2016 г. (ДВ бр.60 от 02.08.2016 г.), чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № ЗЗЗЗ-ПВР/04.08.2016 г. и Решение№ 3397-HP/17.08.20I6 г. на ЦИК


pdfСЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за национален референдум на 06.11.2016 година


pdfЗАПОВЕД № 15-00-361 гр. Кричим, 15.09.2016 г.Относно:Ред и условия за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Кричим във връзка за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016година


pdfЗАПОВЕД № 15-00-356 гр. Кричим, 14.09.2016 г.Относно:Обявяване на избирателни списъци


pdfСПИСЪКс адресите / местата на гласуване / на СИК в Община Кричим – град Кричим


pdfЗАПОВЕД №РД 15-00-353 гр.Кричим, 13.09.2016 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), Решение № 3418-ПВР/НР от 24.08.2016 г. на ЦИК, във връзка с образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г.


pdfЗАПОВЕД № 15-00-312 гр. Кричим, 12.08.2016 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение от 29-ти юли 2016 г. (обн. ДВ, бр.60 от 02.08.2016 г.) на 43-тото Народно събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.