A+ A A-

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2017 ГОДИНА

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017 г. /публикувано на 12.01.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 30.11.2017 г. /публикувано на 12.01.2018г./


pdfСправка за просрочените вземания и задължениякъм 30.11.2017г. /публикувано на 12.01.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017 г. /публикувано на 13.12.2017г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 30.11.2017 г. /публикувано на 13.12.2017г./


pdfСправка за просрочените вземания и задължениякъм 30.11.2017г. /публикувано на 13.12.2017г./


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017 година /публикувано на 13.11.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.10.2017 година /публикувано на 13.11.2017/


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.10.2017 година /публикувано на 13.11.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017 година /публикувано на 12.10.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.09.2017 година /публикувано на 12.10.2017/


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.09.2017 година /публикувано на 12.10.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2017 година /публикувано на 12.09.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.08.2017 година /публикувано на 12.09.2017/


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.08.2017 година /публикувано на 12.09.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2017 г./публикувано на 12.08.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.07.2017 г./публикувано на 12.08.2017/


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.07.2017 г./публикувано на 12.08.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 /публикувано на 12.07.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.06.2017/ публикувано на 12.07.2017/


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.06.2017 /публикувано на 12.07.2017/


Годишен финансов отчет - 2016 година /публикуван на 29.06. 2017 година/

pdfБаланс към 31.12.2016 г.

pdfОборотна ведомост към 31.12.2016 г.

pdfОтчет за кас. изпл. на СЕС-КСФ 31.12.2016

pdfОтчет за кас. изпл. на сметките за СЕС-РА

pdfОтчет за кас. изпълн. на бюджета към 31.12.2016 г.

pdfПриложение съгл. Зап. ЗМФ-1338-2015


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017 /публикувано на 12.06.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.05.2017/ публикувано на 12.06.2017/


pdfСправка за просрочените вземания и задължения /публикувано на 12.06.2017/


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017 /публикувано на 12.05.2017/


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета на СЕС към 30.04.2017/публикувано на 12.05.2017/


pdfСправка за просрочените вземания и задължения от бюджета към 30.04.2017 /публикувано на 12.05.2017/


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 /публикувано на 13.04.2017/


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2017 /публикувано на 13.03.2017/


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2017 /публикувано на 13.02.2017/


pdfБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2017г. - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ / 07.02.2017г. /

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.