A+ A A-

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2019 ГОДИНА


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. / Публикувано на 12.01.2020г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 31.12.2019 г. / Публикувано на 12.01.2020г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2019 г. / Публикувано на 12.01.2020г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2019 г. / Публикувано на 12.12.2019г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 30.11.2019 г. / Публикувано на 12.12.2019г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.11.2019 г. / Публикувано на 12.12.2019г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2019 г. / Публикувано на 12.11.2019г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 31.10.2019 г. / Публикувано на 12.11.2019г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.10.2019 г. / Публикувано на 12.11.2019г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г. / Публикувано на 14.10.2019г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 30.09.2019 г. / Публикувано на 14.10.2019г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.09.2019 г. / Публикувано на 14.10.2019г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2019 г. / Публикувано на 12.09.2019г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 31.08.2019 г. / Публикувано на 12.09.2019г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.08.2019 г. / Публикувано на 12.09.2019г./


Годишен финансов отчет - 2018 година / Публикуван на 26.08.2019 година /

pdfБаланс към 31.12.2018г.

pdfОборотна ведомост към 31.12.2018г.

pdfОтчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

pdfОтчет СЕС НФ-КСФ към 31.12.2018г.

pdfПриложение съгласно т.1.4 ЗМФ 1338-2015 към 31.12.2018г.


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2019 г. / Публикувано на 09.08.2019г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 31.07.2019 г. / Публикувано на 09.08.2019г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.07.2019 г. / Публикувано на 09.08.2019г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г. / Публикувано на 12.07.2019г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 30.06.2019 г. / Публикувано на 12.07.2019г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.06.2019 г. / Публикувано на 12.07.2019г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2019 г. / Публикувано на 12.06.2019г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 31.05.2019 г. / Публикувано на 12.06.2019г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.05.2019 г. / Публикувано на 12.06.2019г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2019 г. / Публикувано на 13.05.2019г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 30.04.2019 г. / Публикувано на 13.05.2019г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.04.2019 г. / Публикувано на 13.05.2019г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. / Публикувано на 12.04.2019г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 31.03.2019 г. / Публикувано на 12.04.2019г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.03.2019 г. / Публикувано на 12.04.2019г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2019 г. / Публикувано на 12.03.2019г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 28.02.2019 г. / Публикувано на 12.03.2019г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 28.02.2019 г. / Публикувано на 12.03.2019г./


pdfБюджет на община Кричим за 2019 г. - Начален план по пълна единна бюджетна класификация / Публикувано на 12.02.2019 г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2019 г. / Публикувано на 12.02.2019г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 31.01.2019 г. / Публикувано на 12.02.2019г./


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.01.2019 г. / Публикувано на 12.02.2019г./

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.