A+ A A-

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2023 ГОДИНА


pdfОдитен доклад на Сметната палата за 2022 г. - Публикуван на 30.10.2023 г.

pdfБаланс на община Кричим към 31.12.2022 г. - Публикуван на 30.10.2023 г.

pdfОтчет за приходите и разходите на община Кричим към 31.12.2022 г. - Публикуван на 30.10.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кричим към 31.12.2022 г. - Публикуван на 30.10.2023 г.

pdfОбяснителна записка към ГФО към 31.12.2022 г. - Публикуван на 30.10.2023 г.


rarМесечен отчет към 31.08.2023 г - Публикуван на 15.09.2023 г.

rarМесечен отчет към 31.07.2023 г. - Публикуван на 18.08.2023 г.

rarТримесечен отчет към 30.06.2023 г. - Публикуван на 24.07.2023 г.

rarМесечен оотчет към 30.06.2023 г - Публикуван на 14.07.2023 г.


pdfКапиталови разходи към 31.05.2023 г. - Публикуван на 08.06.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.05.2023 г. - Публикуван на 08.06.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2023 г. - Публикуван на 08.06.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от СЕС - РА към 31.05.2023 г. - Публикуван на 08.06.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от СЕС- КСФ към 31.05.2023 г. - Публикуван на 08.06.2023 г.

pdfПросрочени вземания и задълженя към 31.05.2023 г. - Публикуван на 08.06.2023 г.


pdfКапиталови разходи към 30.04.2023 г. - Публикуван на 12.05.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.04.2023 г. - Публикуван на 12.05.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2023 г. - Публикуван на 12.05.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от СЕС - РА към 30.04.2023 г. - Публикуван на 12.05.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от СЕС- КСФ към 30.04.2023 г. - Публикуван на 12.05.2023 г.

pdfПросрочени вземания и задълженя към 30.04.2023 г. - Публикуван на 12.05.2023 г.


rarТримесечен отчет към 31.03.2023 г. - Публикуван на 28.04.2023 г.

docOбяснителна записка към 31.03.2023 г. - Публикуван на 28.04.2023 г.

xlsБаланс към 31.03.2023 г. - Публикуван на 28.04.2023 г.

xlsХуманитарна помощ - разходи към 31.03.2023 г. - Публикуван на 28.04.2023 г.

xlsПМС 326 към 31.03.2023 г. - Публикуван на 28.04.2023 г.

xlsxТекущи ремонти - Публикуван на 28.04.2023 г.

pdfСправка ПОС терминални устройства към 31.03.2023 г. - Публикуван на 28.04.2023 г.

xlsСправка COVID към 31.03.2023 г. - Публикуван на 28.04.2023 г.


pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от ЕС - КСФ към 31.03.2023 г. - Публикуван на 18.04.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от ЕС - РА към 31.03.2023 г. - Публикуван на 18.04.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г. - Публикуван на 18.04.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.03.2023 г. - Публикуван на 18.04.2023 г.

pdfПросрочени вземания към 31.03.2023 г. - Публикуван на 18.04.2023 г.


pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от ЕС - КСФ към 28.02.2023 г. - Публикуван на 15.03.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от ЕС - РА към 28.02.2023 г. - Публикуван на 15.03.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2023 г. - Публикуван на 15.03.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 28.02.2023 г. - Публикуван на 15.03.2023 г.

pdfПросрочени вземания към 28.02.2023 г. - Публикуван на 15.03.2023 г.


rarТримесечен отчет към 31.12.2022 г. - Публикуван на 28.02.2023 г.

docOбяснителна записка - ГФО към 31.12.2022 г.- Публикуван на 28.02.2023 г.

xlsБаланс към 31.12.2022 г. - Публикуван на 28.02.2023 г.

xlsХуманитарна помощ - разходи към 31.12.2022 г. - Публикуван на 28.02.2023 г.

xlsПМС 326 към 31.12.2022 г. - Публикуван на 28.02.2023 г.

xlsxТекущи ремонтикъм 31.12.2022 г. - Публикуван на 28.02.2023 г.

pdfСправка ПОС терминални устройства към 31.12.2022 г. - Публикуван на 28.02.2023 г.

xlsСправка COVID към 31.12.2022 г. - Публикуван на 28.02.2023 г.

xlsИзпънение на план – сметка ТБО_2022 към 31.12.2022 г. - Публикуван на 28.02.2023 г.


pdfИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.71Б ОТ ЗМДТ - Публикувана на 14.02.2022 г.


pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от ЕС - КСФ към 31.01.2023 г. - Публикуван на 12.02.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от ЕС - РА към 31.01.2023 г. - Публикуван на 12.02.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2023 г. - Публикуван на 12.02.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.01.2023 г. - Публикуван на 12.02.2023 г.

pdfПросрочени вземания към 31.01.2023 г. - Публикуван на 12.02.2023 г.

Община Кричим ©2023 Всички права запазени.