A+ A A-

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2021 ГОДИНА


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2021 г. /Публикувано на 12.05.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за СЕС-КСФ към 30.04.2021 г. /Публикувано на 12.05.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета за сметките за средствата от ЕС - РА към 30.04.2021 г. /Публикувано на 12.05.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за чужди средства към 30.04.2021 г. /Публикувано на 12.05.2021 г./

xlsxОтчет за капиталовите разходи към 30.04.2021 г. / Публикувано на 12.05.2021 г./


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г. /Публикувано на 15.04.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ към 31.03.2021 г. /Публикувано на 15.04.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА към 31.03.2021 г. /Публикувано на 15.04.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.03.2021 г. /Публикувано на 15.04.2021 г./

pdfПросрочни вземания и задължения към 31.03.2021 г. /Публикувано на 15.04.2021 г./

xlsxОтчет за капиталовите разходи към 31.03.2021 г. / Публикувано на 15.04.2021 г./

rarБаланс към 31.03.2021 г. /Публикувано на 15.04.2021 г./

rarТримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет, сметки за СЕС и чужди средства към 31.03.2021 г. / Публикувано на 15.04.2021 г./


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2021 г. /Публикувано на 15.03.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ към 28.02.2021 г. /Публикувано на 15.03.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА към 28.02.2021 г. /Публикувано на 15.03.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 28.02.2021 г. /Публикувано на 15.03.2021 г./

pdfПросрочни вземания и задължения към 28.02.2021 г. /Публикувано на 15.03.2021 г./

xlsxОтчет за капиталовите разходи към 28.02.2021 г. / Публикувано на 15.03.2021 г./


Бюджет на община Кричим за 2021 г. - Начален план по пълна единна бюджетна класификация / Публикуван на 08.03.2021 г./

pdfБюджет - Начален план по пълна единна бюджетна класификация

pdfНатурални показатели - Разшифровка

pdfРазчет за финансиране на капиталови разходи

pdfРешения

pdfБюджет за 2021г. - ДГ Незабравка

pdfБюджет за 2021г. - ДГ Ралица

pdfБюджет за 2021г, - НУ Васил Левски

pdfБюджет за 2021г. - СУ П.Р.Славейков


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2021 г. /Публикувано на 15.02.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ към 31.01.2021 г. /Публикувано на 15.02.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА към 31.01.2021 г. /Публикувано на 15.02.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.01.2021 г. /Публикувано на 15.02.2021 г./

pdfПросрочни вземания и задължения към31.01.2021 г. /Публикувано на 15.02.2021 г./


pdfЗаповед РД 02-09-87 от 27.02.2020 г. за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС за 2020 г.

pdfЗаповед РД 02-09-86 от 27.02.2020 г. за определяне на второстепенни разпоредители д бюджетни кредити за 2020 г.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.