A+ A A-

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2024 ГОДИНА


pdfМесечен отчет за 2024 Април 6605 Кричим - Публикуван на 13.05.2024 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2024 - Публикуван на 13.05.2024 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от ЕС - НФ към 30.04.2024 - Публикуван на 13.05.2024 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от ЕС - РА към 30.04.2024 - Публикуван на 13.05.2024 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на чуждите средства към 30.04.2024 - Публикуван на 13.05.2024 г.

pdfПросрочени вземания към 30.04.2024 - Публикувани на 13.05.2024 г.

pdfСправка за размера на очакваните разходи по проекти към 30.04.2024 - Публикувана на 13.05.2024 г.


pdfМесечен отчет за 2024 Март 6605 Кричим - Публикуван на 15.04.2024 г.

pdfОтчет за касвото изпълнение на чуждите средства към 31.03.2024 - Публикуван на 15.04.2024 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024 - Публикуван на 15.04.2024 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от ЕС - РА към 31.03.2024 - Публикуван на 15.04.2024 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на срествата от ЕС - НФ към 31.03.2024 - Публикуван на 15.04.2024 г.

pdfПросрочени вземания към 31.03.2024 – Публикуванина 15.04.2024 г.

pdfСправка за размера на очакваните разходи по проекти към 31.03.2024 – Публикувана на 15.04.2024 г.


pdfПлан-график, справки и информации към бюджета на общината за 2024 г. / Публикуван на 26.03.2024г. /

pdfНатурални показатели по бюджета на община Кричим за 2024 г. / Публикуван на 26.03.2024г. /


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2024 - Публикуван на 15.03.2024 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките от ЕС - РА към 29.02.2024 - Публикуван на 15.03.2024 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките със следства от ЕС - НФ към 29.02.2024 - Публикуван на 15.03.2024 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на чуждите средства към 29.02.2024 - Публикуван на 15.03.2024 г.

pdfПросрочени вземания към 29.02.2024 г - Публикувани на 15.03.2024 г.

pdfСправка за размера на очакваните средства по проекти към 29.02.2024 - Публикувана на 15.03.2024 г.


rarМесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023г. / Публикуван на 28.02.2024г. /


pdfБюджет на община Кричим за 2024 г. - Начален план по пълна единна бюджетна класификация / Публикуван на 28.02.2024 г./

pdfРешение № 49  по  Протокол № 6 от 13.02.2024г.за приемане на бюджета на община Кричим

pdfИнвестиционна програма 2024 г.

pdfЧисленост на персонала и средства за заплати по дейности 2024 г.

pdfСправка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2023 г. по бюджета на общината за 2024 г.

pdfРазходи за държавни дейности 2024 г.

pdfРазходи за местни дейности 2024 г.

pdfБюджет за 2024г. - ДГ Незабравка

pdfБюджет за 2024 г. - ДГ Ралица

pdfБюджет за 2024г. - НУ Васил Левски

pdfБюджет за 2024г. - СУ П.Р.Славейков

pdfСписък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски за 2024 г.

pdfПротокол от проведено публично обсъждане на проект на бюджет за 2024 година на община Кричим


pdfОтчет на разходите за хуманитарна помощ към 31.01.2024 / Публикуван на 16.02.2024г. /

pdfОтчетни данни по ебк за изпълнението на бюджета към 31.01.2024 / Публикуван на 16.02.2024г. /

pdfОтчетни данни по ебк за сметките за средства от ЕС-КСФ към 31.01.2024 / Публикуван на 16.02.2024г. /

pdfОтчетни данни по ебк за сметките за средства от ЕС-РА към 31.01.2024 / Публикуван на 16.02.2024г. /

pdfОтчетни данни по ебк за сметките за чужди средства към 31.01.2024 / Публикуван на 16.02.2024г. /

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.01.2024 / Публикуван на 16.02.2024г. /

pdfСправка за размера на очакваните разходи по проекти към 31.01.2024 / Публикуван на 16.02.2024г. /

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.