A+ A A-

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2023 ГОДИНА


pdfОтчет за касовото изпъление на средствата от ЕС - КСФ към 31.03.2023 г. - Публикуван на 18.04.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпъление на средствата от ЕС - РА към 31.03.2023 г. - Публикуван на 18.04.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г. - Публикуван на 18.04.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.03.2023 г. - Публикуван на 18.04.2023 г.

pdfПросрочени вземания към 31.03.2023 г. - Публикуван на 18.04.2023 г.


pdfОтчет за касовото изпъление на средствата от ЕС - КСФ към 28.02.2023 г. - Публикуван на 15.03.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпъление на средствата от ЕС - РА към 28.02.2023 г. - Публикуван на 15.03.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2023 г. - Публикуван на 15.03.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 28.02.2023 г. - Публикуван на 15.03.2023 г.

pdfПросрочени вземания към 28.02.2023 г. - Публикуван на 15.03.2023 г.


pdfИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.71Б ОТ ЗМДТ - Публикувана на 14.02.2022 г.


pdfОтчет за касовото изпъление на средствата от ЕС - КСФ към 31.01.2023 г. - Публикуван на 12.02.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпъление на средствата от ЕС - РА към 31.01.2023 г. - Публикуван на 12.02.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2023 г. - Публикуван на 12.02.2023 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.01.2023 г. - Публикуван на 12.02.2023 г.

pdfПросрочени вземания към 31.01.2023 г. - Публикуван на 12.02.2023 г.

Община Кричим ©2023 Всички права запазени.