A+ A A-

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2020 ГОДИНА


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2020 г. /Публикуван на 12.11.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ към 31.10.2020 г. /Публикуван на 12.11.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА към 31.10.2020 г. /Публикуван на 12.11.2020 г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.10.2020 г. /Публикуван на 12.11.2020 г./

pdfМесечен отчет за сметките за чужди средства към 31.10.2020 г. /Публикуван на 12.11.2020 г./


pdfМесечен отчет за сметките за чужди средства към 30.09.2020 г. /Публикуван на 14.10.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г. /Публикуван на 14.10.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ към 30.09.2020 г. /Публикуван на 14.10.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА към 30.09.2020 г. /Публикуван на 14.10.2020 г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.09.2020 г. /Публикуван на 14.10.2020 г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2020 г. /Публикуван на 14.09.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ към 31.08.2020 г. /Публикуван на 14.09.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА към 31.08.2020 г. /Публикуван на 14.09.2020 г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.08.2020 г. /Публикуван на 14.09.2020 г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2020 г. /Публикуван на 12.08.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ към 31.07.2020 г. /Публикуван на 12.08.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА към 31.07.2020 г. /Публикуван на 12.08.2020 г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.07.2020 г. /Публикуван на 12.08.2020 г./


pdfМесeчен отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС-КСФ към 30.06.2020 /Публикуван на 13.07.2020/

pdfМесечет отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-РА към 30.06.2020 /Публикуван на 13.07.2020 г/

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.06.2020 г /Публикуван на 13.07.2020 г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2020 г. /Публикуван на 12.06.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ към 31.05.2020 г. /Публикуван на 12.06.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА към 31.05.2020 г. /Публикуван на 12.06.2020 г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.05.2020 г. /Публикуван на 12.06.2020 г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение  на бюджета към 30.04.2020 /Публикуван на 12.05.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение  на СЕС и към 30.04.2020 /Публикуван на 12.05.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение  на чуждите средства към 30.04.2020 /Публикуван на 12.05.2020 г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.04.2020 /Публикуван на 12.05.2020 г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение  на бюджета към 31.03.2020 /Публикуван на 12.04.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение  на СЕС към 31.03.2020 /Публикуван на 12.04.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение  на чуждите средства към 31.03.2020 /Публикуван на 12.04.2020 г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2020 г. /Публикуван на 12.03.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение  на СЕС към 29.02.2020 /Публикуван на 12.03.2020 г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на чуждите средства към 29.02.2020 г. /Публикуван на 12.03.2020 г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 29.02.2020 г. /Публикуван на 12.03.2020 г./


xlsБюджет на община Кричим за 2020 г. - Начален план по пълна единна бюджетна класификация / Публикуван на 12.02.2020 г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2020 г. / Публикувано на 12.02.2020г./

pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 31.01.2020 г. / Публикувано на 12.02.2020г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.01.2020 г. / Публикувано на 12.02.2020г./


Община Кричим ©2020 Всички права запазени.