A+ A A-

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2021 ГОДИНА


pdfОтчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.10.2021г. / Публикувано на 11.11.2021 г./

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ към 31.10.2021г. / Публикувано на 11.11.2021 г./

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА към 31.10.2021г. / Публикувано на 11.11.2021 г./

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства към 31.10.2021г. / Публикувано на 11.11.2021 г./

pdfРазчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.10.2021г. / Публикувано на 11.11.2021 г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.10.2021г. / Публикувано на 11.11.2021 г./


rarТримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2021 г. / Публикувано на 28.10.2021 г./

rarOтчет за капиталовите разходи към 30.09.2021г. / Публикувано на 28.10.2021 г./

rarБаланс към 30.09.2021 г. / Публикувано на 28.10.2021 г./


pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ към 30.09.2021г. / Публикувано на 13.10.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА към 30.09.2021г. / Публикувано на 13.10.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.09.2021г. / Публикувано на 13.10.2021 г./

pdfРазчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.09.2021г. / Публикувано на 13.10.2021 г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.09.2021г. / Публикувано на 13.10.2021 г./

xlsxОтчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г. / Публикувано на 13.10.2021 г./


pdfОтчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 31.08.2021 г. / Публикувано на 13.09.2021 г./

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.08.2021 г. / Публикувано на 13.09.2021 г./

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - РА към 31.08.2021 г. / Публикувано на 13.09.2021 г./

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства към 31.08.2021 г. / Публикувано на 13.09.2021 г./

xlsxРазчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.08.2021 г. / Публикувано на 13.09.2021 г./

xlsСправка за просрочените вземания и задължения към 31.08.2021 г. / Публикувано на 13.09.2021 г./


rarОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2021 г. / Публикувано на 12.08.2021 г. /

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките за средства от Европейския съюз - РА към 31.07.2021 г. / Публикувано на 12.08.2021 г./

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.07.2021 г. / Публикувано на 12.08.2021 г./

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства към 31.07.2021 г. / Публикувано на 12.08.2021 г./

xlsxРазчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.07.2021 г. / Публикувано на 12.08.2021 г./

xlsСправка за просрочените вземания и задължения към 31.07.2021 г. / Публикувано на 12.08.2021 г./


xlsБаланс към 30.06.2021 г. / Публикувано на 27.07.2021 г./

xlsxОтчет за капиталовите разходи към 30.06.2021 г. / Публикувано на 27.07.2021 г./

rarТримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет, сметки за СЕС и чужди средства към 30.06.2021 г. / Публикувано на 27.07.2021 г./


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. /Публикувано на 13.07.2021 г./

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-КСФ към 30.06.2021. /Публикувано на 13.07.2021г./

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-РА към 30.06.2021 г. /Публикувано на 13.07.2021г./

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките от чужди средства към 30.06.2021 г. /Публикувано на 13.07.2021г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения /Публикувано на 13.07.2021г./

pdfРазчет за финансиране на капиталовите разходи /Публикувано на 13.07.2021г./

xlsxОтчет за капиталовите разходи към 30.06.2021 г. /Публикувано на 13.07.2021г./


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г. /Публикувано на 18.06.2021 г./

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-КСФ към 31.05.2021. /Публикувано на 18.06.2021г./

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-РА към 31.05.2021 г. /Публикувано на 18.06.2021г./

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките от чужди средствакъм 31.05.2021 г. /Публикувано на 18.06.2021г./

pdfСправка за просрочените вземания и задължения / Публикувано на 18.06.2021г./

xlsxОтчет за капиталовите разходи към 31.05.2021 г. / Публикувано на 18.06.2021г./


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2021 г. /Публикувано на 12.05.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за СЕС-КСФ към 30.04.2021 г. /Публикувано на 12.05.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета за сметките за средствата от ЕС - РА към 30.04.2021 г. /Публикувано на 12.05.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за чужди средства към 30.04.2021 г. /Публикувано на 12.05.2021 г./

xlsxОтчет за капиталовите разходи към 30.04.2021 г. / Публикувано на 12.05.2021 г./


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г. /Публикувано на 15.04.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ към 31.03.2021 г. /Публикувано на 15.04.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА към 31.03.2021 г. /Публикувано на 15.04.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.03.2021 г. /Публикувано на 15.04.2021 г./

pdfПросрочни вземания и задължения към 31.03.2021 г. /Публикувано на 15.04.2021 г./

xlsxОтчет за капиталовите разходи към 31.03.2021 г. / Публикувано на 15.04.2021 г./

rarБаланс към 31.03.2021 г. /Публикувано на 15.04.2021 г./

rarТримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет, сметки за СЕС и чужди средства към 31.03.2021 г. / Публикувано на 15.04.2021 г./


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2021 г. /Публикувано на 15.03.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ към 28.02.2021 г. /Публикувано на 15.03.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА към 28.02.2021 г. /Публикувано на 15.03.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 28.02.2021 г. /Публикувано на 15.03.2021 г./

pdfПросрочни вземания и задължения към 28.02.2021 г. /Публикувано на 15.03.2021 г./

xlsxОтчет за капиталовите разходи към 28.02.2021 г. / Публикувано на 15.03.2021 г./


Бюджет на община Кричим за 2021 г. - Начален план по пълна единна бюджетна класификация / Публикуван на 08.03.2021 г./

pdfБюджет - Начален план по пълна единна бюджетна класификация

pdfНатурални показатели - Разшифровка

pdfРазчет за финансиране на капиталови разходи

pdfРешения

pdfБюджет за 2021г. - ДГ Незабравка

pdfБюджет за 2021г. - ДГ Ралица

pdfБюджет за 2021г, - НУ Васил Левски

pdfБюджет за 2021г. - СУ П.Р.Славейков


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2021 г. /Публикувано на 15.02.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ към 31.01.2021 г. /Публикувано на 15.02.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА към 31.01.2021 г. /Публикувано на 15.02.2021 г./

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.01.2021 г. /Публикувано на 15.02.2021 г./

pdfПросрочни вземания и задължения към31.01.2021 г. /Публикувано на 15.02.2021 г./


pdfЗаповед РД 02-09-87 от 27.02.2020 г. за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС за 2020 г.

pdfЗаповед РД 02-09-86 от 27.02.2020 г. за определяне на второстепенни разпоредители д бюджетни кредити за 2020 г.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.