A+ A A-

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2022 ГОДИНА


pdfОтчет за касовото изпъление на средствата от ЕС - КСФ към 31.10.2022 г. - Публикуван на 15.11.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпъление на средствата от ЕС - РА към 31.10.2022 г. - Публикуван на 15.11.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2022 г. - Публикуван на 15.11.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.10.2022 г. - Публикуван на 15.11.2022 г.

pdfПросрочени вземания към 31.10.2022 г. - Публикуван на 15.11.2022 г.


rarТримесечен отчет към 30.09.2022 г. - Публикуван на 04.11.2022 г.

docOбяснителна записка към 30.09.2022 г.- Публикуван на 04.11.2022 г.

xlsБаланс към 30.09.2022г. - Публикуван на 04.11.2022 г.

xlsxКапиталови разходи към 30.09.2022 г. - Публикуван на 04.11.2022 г.

xlsПМС 326 към 30.09.2022 г. - Публикуван на 04.11.2022 г.

pdfПОС терминални устройства - Публикуван на 04.11.2022 г.

xlsСправка COVID към 30.09.2022 г. - Публикуван на 04.11.2022 г.


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г. - Публикуван на 17.10.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.09.2022 г. - Публикуван на 17.10.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките от ЕС - РА към 30.09.2022 г. - Публикуван на 17.10.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от ЕС - КСФ към 30.09.2022 г. - Публикуван на 17.10.2022 г.

pdfПросрочени вземания към 30.09.2022 г. - Публикуван на 17.10.2022 г.


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2022 г. - Публикуван на 16.09.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от СЕС - КСФ към 31.08.2022 г. - Публикуван на 16.09.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на средствата от СЕС - РА към 31.08.2022 г. - Публикуван на 16.09.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение сметките за чужди средства към 31.08.2022 г. - Публикуван на 16.09.2022 г.

pdfПросрочени вземания към 31.08.2022 г. - Публикуван на 16.09.2022 г.


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2022 г. - Публикуван на 18.08.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ към 31.07.2022 г. - Публикуван на 18.08.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА към 31.07.2022 г. - Публикуван на 18.08.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.07.2022 г. - Публикуван на 18.08.2022 г.

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.07.2022 г. - Публикуван на 18.08.2022 г.


rarТримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2022 г. - Публикуван на 05.08.2022 г.

docOбяснителна записка към 30.06.2022 г. - Публикуван на 05.08.2022 г.

xlsБаланс към 30.06.2022 г. - Публикуван на 05.08.2022 г.

xlsxКапиталови разходи към 30.06.2022 г.- Публикуван на 05.08.2022 г.

xlsПМС 326 към 30.06.2022 г. - Публикуван на 05.08.2022 г.

xlsСправка COVID към 30.06.2022 г. - Публикуван на 05.08.2022 г.

xlsxСправка ПОС устройства към 30.06.2022 г. - Публикуван на 05.08.2022 г.


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г. - Публикуван на 12.07.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ към 30.06.2022 г. - Публикуван на 12.07.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА към 30.06.2022 г. - Публикуван на 12.07.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.06.2022 г. - Публикуван на 12.07.2022 г.

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.06.2022 г. - Публикуван на 12.07.2022 г.


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2022г.- Публикуван на 17.06.2022г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.05.2022г.- Публикуван на 17.06.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпъление на сметките за СЕС-КСФ към 31.05.2022г.- Публикуван на 17.06.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпъление на сметките за СЕС-РА към 31.05.2022г.- Публикуван на 17.06.2022 г.

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.05.2022г.- Публикуван на 17.06.2022 г.


pdfОтчет за касовото изпъление на сметките за СЕС-КСФ към 30.04.2022 г - Публикуван на 18.05.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпъление на сметките за СЕС-РА към 30.04.2022 г - Публикуван на 18.05.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2022 г - Публикуван на 18.05.2022г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.04.2022 г - Публикуван на 18.05.2022 г.

pdfПрограма на МТСП - Публикувана на 18.05.2022 г.

pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.04.2022 г - Публикуван на 18.05.2022 г.


pdfРешение № 215  по  Протокол № 29 от 14.04.2022г.за приемане на бюджета на община Кричим

xlsБюджет на община Кричим за 2022 г. - Начален план по пълна единна бюджетна класификация / Публикуван на 03.05.2022 г./

pdfПриложение към Бюджет - Инвестиционна програма


rarТримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2022 г. - / Публикувано на 28.04.2022 г. /

xlsБаланс към 31.03.2022 г. - /  Публикувано на 28.04.2022 г. /

xlsxМесечен отчет за 2022 Март 6605 Кричим - към 31.03.2022 г. / Публикувано на 18.04.2022 г. /

xlsxТекущи ремонти - Отчет за 2022г. I - Тримесечие 6605 Кричим - към 31.03.2022 г. / Публикувано на 18.04.2022 г. /

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г. - / Публикувано на 18.04.2022 г. /

pdfОтчет за касовото изпълнение на СЕС - НФ към 31.03.2022 г. - / Публикувано на 18.04.2022 г. /

pdfОтчет за касовото изпълнение на СЕС - РА към 31.03.2022 г. - / Публикувано на 18.04.2022 г. /

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.03.2022 г. - / Публикувано на 18.04.2022 г. /

pdfПросрочени вземания и задължения към 31.03.2022 г. - / Публикувано на 18.04.2022 г. /


pdfОтчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2022г. / Публикувано на 15.03.2022 /

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметки от ЕС- РА към 28.02. 2022г. / Публикувано на 15.03.2022 /

pdfОтчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства към 28.02. 2022г. / Публикувано на 15.03.2022 /

pdfОтчетни данни по ебк за средства от ЕС- КСФ към 28.02. 2022г. / Публикувано на 15.03.2022 /

pdfСправка за просрочени вземания и задължения към 28.02. 2022г. / Публикувано на 15.03.2022 /


pdfГодишен финансов отчет на община Кричим за 2021 г. / Публикуван на 28.02.2022 г. /


pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджетните сметки към 31.01.2022 г. / Публикувано на 17.02.2022 г. /

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.01.2022 г. / Публикувано на 17.02.2022 г. /

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките от СЕС-КСФ към 31.01.2022 г. / Публикувано на 17.02.2022 г. /

pdfОтчет за касовото изпълнение на сметките от СЕС-РА към 31.01.2022 г. / Публикувано на 17.02.2022 г. /

pdfСправка за просрочени вземания и задължения към 31.01.2022 г. / Публикувано на 17.02.2022 г. /

Община Кричим ©2023 Всички права запазени.