Община Кричим

ДЦСХ - Лечебна физкултура

Лечебна физкултура, рехабилитация - групова и индивидуална поддържаща терапия.

Среща с приятели и лечебна гимнастика.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.