A+ A A-

Дневният център за стари хора - здравни беседи

Как да познаем, че започва белодробно усложнение на грипа - Лектор - мед. сестра при ДЦСХ Анка Попова.

Костно - ставни заболявания – Здравословен начин на живот - Лектор на д - р Петров - невролог от гр. Пловдив.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.