A+ A A-

ПОСЕЩЕНИЕ НА БАЧКОВО И АРАПОВСКИ МАНАСТИР

Дневният център за стари хора в гр. Кричим е работеща структура, целяща превъзмогване на социалната изолация.

Групата по туризъм провеждат излети до различни местности.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.