Община Кричим

Дневният център за стари хора в гр. Кричим се утвърди като добре работеща структура

Дневният център за стари хора в гр. Кричим се утвърди като добре работеща структура, целяща превъзмогване на социалната изолация на старите хора в града. В него се извършват социални, здравни, образователни и други видове услуги. Следи се здравословното състояние на потребителите, организират се занимания по интереси и мероприятия от различен характер, осигуряват се храна и топли напитки.

В кабинета за лечебна физкултура рехабилитатор провежда групова и индивидуална поддържаща терапия.Всеки потребител има възможност да посещава часовете по музикотерапия.Центърът разполага с група за стари градски песни ,,Орхидеи'',която с участието си по различни фестивали е удостоена с множество грамоти и плакети.Организират се екскурзии до исторически места и се посещават театрални постановки.Групата по туризъм провеждат излети до различни местности в близост до града ни.Периодично в центъра се изнасят здравни беседи.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.