A+ A A-

ГР. КРИЧИМ - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА

"Няма по-евтино развлечение и по-продължително удоволствие от четенето."  - Мишел дьо Монтен

Министерството на образованието и науката за втора поредна година проведе Национална седмеца на  четенето.  ДЦСХ-гр.Кричим  се включи в седмицата на четенето.Божурка Ташкова, Веска Банкова и Йорданка Стайкова гостуваха на децата от ДГ ,,Незабравка’’гр.Кричим  като им прочетоха любими разкази и приказки.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.