A+ A A-

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА – ГР. КРИЧИМ

Дневният център за стари хора в гр.Кричим се утвърди, като добре работеща структура,целяща превъзмогване на социалната изолация на старите хора в града. В него се извършват социални,здравни,образователни и други видове услуги. Следи се здравословното състояние на потребителите, организират се занимания по интереси и мероприятия от различен характер,осигурява храна и топли напитки.

В кабинета за лечебна физкултура, рехабилитатор провежда групова и индивидуална поддържаща терапия.Всеки потребител има възможност да посещава часовете по музикотерапия.Центърът разполага с група за стари градски песни ,,Орхидеи'',която с участието си по различни фестивали е удостоена с множество грамоти и плакети.Организират се екскурзии до исторически места и се посещават театрални постановки.

Групата по туризъм провеждат излети до различни местности в близост до града ни.Честват се рожденни дни,юбилеи и традиционни празници.Периодично в центъра се изнасят здравни беседи.


По повод деня на възрастите хора  потребителите на ДЦСХ – гр. Кричим посетиха двореца "Врана", който от май 1992 г.  е обявен за паметник на културата от национално значение. Разходката се превърна в незабравимо изживяване поради възможността на посетителите да се насладят на изключителното богатство на дървесни и храстови видове и композициите им в пространството на красивия парк.


ДЦСХ-гр.Кричим се включва в каузата ,,Аз Вярвам и Помагам''.Персоналът на центъра благодари на всички,които доброволно ще се включат в тази благородна кауза.Благодарим Ви!!!

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.