A+ A A-

ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ

(АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ СА В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ)

IВАN: BG41 CECB 9790 8466 9757 00, BIC: CECBBGSF

БАНКА: ЦКБ АД, КЛОН ПЛОВДИВ - БЪЛГАРИЯ, ОФИС КРИЧИМ

Община Кричим ©2018 Всички права запазени.