РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ 2015г.


pdfРешение № 297 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година

Приложение 1 към Решение № 297 >>


pdfРешение № 296 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


pdfРешение № 295 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


pdfРешение № 294 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година

Приложение 1 към Решение № 294 >>


pdfРешение № 293 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


pdfРешение № 292 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


pdfРешение № 291 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година

Приложение към Решение № 291 >>


pdfРешение № 290 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


pdfРешение № 289 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


pdfРешение № 288 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


pdfРешение № 287по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


pdfРешение № 286 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


pdfРешение № 285 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


pdfРешение № 284 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година

Приложение 1 към Решение № 284 >>  /  Приложение 2 към Решение № 284 >> 
Приложение 3 към Решение № 284 >>


pdfРешение № 283 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


pdfРешение № 282 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


pdfРешение № 281 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година

Приложение 1 към Решение № 281 >>


pdfРешение № 280 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


pdfРешение № 279 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


pdfРешение № 278 по Протокол № 30 от 11.02.2015 година


Община Кричим ©2020 Всички права запазени.