РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ 2015г.


pdfРешение № 350 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 349 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 348 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 347 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 346 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 345 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 344 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 343 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 342 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 341 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 340 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 339 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 338 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa

pdfПриложение към Решение № 338, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 г.

pdfАнализи на състоянието на управление на отпадаците в община Кричим


pdfРешение № 337 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 336 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 335 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa

pdfПриложение към Решение № 335, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 г.


pdfРешение № 334 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa


pdfРешение № 333 по Протокол № 35 от 24.09.2015 годинa

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.