РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2015 - 2019г./

pdfРешение № 51 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 50 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 49 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 48 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 47 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 46 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 45 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 44 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.

pdfПриложение № 1 към решение № 44 - 27.01.2016

pdfПриложение № 3 към Решение № 44 - 27.01.2016

pdfПриложение № 4 към Решение № 44 - 27.01.2016

pdfПриложение № 9 към Решение № 44 - 27.01.2016

pdfПриложение № 9 -1 към Решение № 44 - 27.01.2016

pdfПриложение № 10 към Решение № 44 - 27.01.2016

pdfПриложение № 11 към Решение № 44 - 27.01.2016


pdfРешение № 43 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 42 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 41 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 40 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 39 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 38 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.

pdfПриложение към решение № 38 - 27.01.2016 - културен календар на община Кричим за 2016 г.


pdfРешение № 37 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 36 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 35 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.

pdfПриложение № 1 към решение № 35 - 27.01.2016

pdfПриложение № 2 към Решение № 35 - 27.01.2016

pdfПриложение № 3 към Решение № 35 от 27.01.2016

pdfПриложение № 4 към Решение № 35 от 27.01.2016


pdfРешение № 34 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 33 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 32 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 31 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 30 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 29 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 28 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 27 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.

pdfПравилник за организацията и дейността на ОбС при община Кричим, неговите комисии,приет с решение № 27, взето с Протокол № 4 от 27.01.2016 г на ОбС – Кричим


pdfРешение № 26 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 25 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 24 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.


pdfРешение № 23 по Протокол № 4 от 27.01.2016г.

pdfПриложение № 1 към решение 23 - 27.01.2016

pdfПриложение № 2 към решение 23 - 27.01.2016

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.