РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2015 - 2019г./

pdfРешение № 67 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.


pdfРешение № 66 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.

pdfПриложение към Решение № 66 - 21.03.2016 г. - Спортен календар за 2016 г.


pdfРешение № 65 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.


pdfРешение № 64 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.


pdfРешение № 63 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.

pdfГодишен план за паша за стопанската 2016-2017

pdfПравила за ползване на мерите,, пасищата

pdfПасища за индивидуално ползване

pdfПасища за общо ползване


pdfРешение № 62 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.


pdfРешение № 61 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.


pdfРешение № 60 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.

pdfБлок-схема вътрешен контрол

pdfОдитни единици

pdfПриложение 1-одитна всвлвна

pdfПриложение 2 РК и Ф

pdfПриложение 3 РФ, К и О

pdfПриложение 4 оценка на риска

pdfПриложение 5 класиране

pdfПриложение 6 стратегически план 2014-2016

pdfСтратегически план-2014 актуализиран- 2016


pdfРешение № 59 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.

pdfГодишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит

pdfПриложение № 3 на ЗВО за 2016 г.

pdfПриложение № 4 оценка на риска

pdfПриложение № 5 класиране на областите за одит

pdfПриложение № 6 разпределение на ангажименти


pdfРешение № 58 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.


pdfРешение № 57 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.


pdfРешение № 56 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.


pdfРешение № 55 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.


pdfРешение № 54 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.


pdfРешение № 53 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.


pdfРешение № 52 по Протокол № 5 от 21.03.2016г.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.