РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2015 - 2019г./

Решения на Общински съвет от № 394 до № 397 по Протокол № 47 от 21.05.2019 година/ Публикувани на 23.05.2019г. 14:50/


pdfРешение № 397 по Протокол № 47 от 21.05.2019г.


pdfРешение № 396 по Протокол № 47 от 21.05.2019г.


pdfРешение № 395 по Протокол № 47 от 21.05.2019г.


pdfРешение № 394 по Протокол № 47 от 21.05.2019г.

pdfПриложение към решение № 394 - Споразумение и План за обществен ред и сигурност 2019 г.

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.