РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2015 - 2019г./

 Решения на Общински съвет от № 384 до № 386 по Протокол № 45 от 05.03.2019 година / Публикувани на 07.03.2019г. 11:50/


pdfРешение № 386 по Протокол № 45 от 05.03.2019г.


pdfПриложение № 1- ЦОП

pdfПриложение № 2 - ДЦСХ

pdfПриложение № 3 - ДСП


pdfРешение № 385 по Протокол № 45 от 05.03.2019г.


pdfПриложение към решение № 385 - 05.03.2019 г. - Програма за закрила на детето 2019 г.


pdfРешение № 384 по Протокол № 45 от 05.03.2019г.

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.