РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2015 - 2019г./


Решения на Общински съвет № 341 по Протокол № 41 от 01.11.2018 година/ Публикувани на 05.11.2018г. 10:20/

pdfРешение № 341 по Протокол № 41 от 01.11.2018г.

pdfПриложение № 1 към Решение № 341 - 01.11.2018 г. – Вътрешни правила / кпконпи /

Община Кричим ©2018 Всички права запазени.