A+ A A-

На вниманието на всички заинтересовани: Администрацията на община Кричим не извършва проверки, проучвания, изследвания и разследвания

На вниманието на всички заинтересовани:

      1. Администрацията на община Кричим не извършва проверки, проучвания, изследвания, разследвания, и каквото и да е друго срещу граждани, фирми, ръководители на учебни заведения, практикуващи лекари и др., по анонимни сигнали и/или сигнали от несъществуващи податели. Също така, не се допуска община Кричим да бъде ползвана за "пощенска кутия" по описаните по-горе, за пренасочването им към други държавни институции и администрации.

    2. Няма да бъдат допуснати регистрации на чужденци, търсещи или получили международна закрила, която е в разрез с регламентираните правила и норми, законови и подзаконови нормативни актове. Срещу всички физически и/или юридически лица, които съдействат за постигане на целите на горепосочените чужди граждани, ще бъде прилагана цялата сила на закона, с всички регламентирани от него инструменти, дори и да бъдат определяни като репресивни. При необходимост и явни индикации ще бъде търсена подкрепата и съдействието на специализираните държавни органи и институции.

Община Кричим ©2018 Всички права запазени.