A+ A A-

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, СЪОБЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕ НА МАСОВИЯ БАЛАНС (ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ); НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

pdfУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, СЪОБЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕ НА МАСОВИЯ БАЛАНС (ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ); НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА; ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО НА ОБЩИНА КРИЧИМ В РСУО ЦАЛАПИЦА И УЧАСТИЕТО Й В НОВОСФОРМИРАНАТА РСУО-ПЛОВДИВ, КАКТО И ОТРАЗЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРЕДПРИЕТИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗУО И НАСОКИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16M10P002-2.005 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ“ НА ОПОС 2014-2020 г. Е  ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 г.

От 01.01.2018г. текущия ремонт и поддържането, в т.ч. и зимното на републиканските пътища в чертите на гр. Кричим

От 01.01.2018г. текущия ремонт и поддържането, в т.ч. и зимното на републиканските пътища в чертите на гр. Кричим 

( Път III- 866 Девин - Кричим - Стамболийски -/I-8/ от км. 104/+030/ до км. 106/+010/ )

( Път III- 8602 Пловдив- Перущица- Кричим от км. 20/+522/ до км. 21/+630/ с обща дължина 3,088 км. е изцяло ангажимент на Агенция “Пътна инфраструктура” ( АПИ ) - Областно пътно управление ( ОПУ ) Пловдив.

Вътрешно градската улична мрежа и общински път гр. Кричим - с. Козарско до границата с Област Пазарджик, община Брацигово, остават изцяло ангажимент на община Кричим.

Телефони за сигнали:

032 / 63 21 70 ( ОПУ ) Пловдив

032 / 62 53 16 дежурен ( ОПУ ) Пловдив.

03145 / 22 33 и 0882 56 57 40 - дежурни община Кричим.

На 6-ти януари 2018г. православната църква отбеляза Богоявление – един от най-светлите християнски празници.

Всяка година на 6-ти януари православната църква отбелязва Богоявление – един от най-светлите християнски празници. На този ден е извършено кръщението на Исус Христос в река Йордан от Йоан Кръстител. По време на кръщението небето "се отваря" и Светия дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се чува глас: "Това е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение".

Прочети още »

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.