A+ A A-

Във връзка с Деня на Освобождението на България 3 - ти март, се организира честване на Националния празник, което се проведе на 3-ти март 2018г.

Във връзка с Деня на Освобождението на България 3-ти март, се организира честване на Националния празник, което се проведе на 3-ти март  2018г. /събота/ от 10.30часа на Площад „Обединение” /площада пред НЧ „Пробуда-1912г.”/

Прочети още »

До община Кричим / дата 22 02.2018 / Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

pdfУважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите,фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

До работодателите от община Кричим - анкетно проучване на потребностите от работна сила

На основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие два пъти в годината ще се провежда анкетно проучване на потребностите от работна сила.

Анкетата се попълва он-лайн, на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта, в банера „Проучване на потребноснтите от работна сила” и ще бъде активна до 28.02.2018г. Информацията от проучването ще се обобщава от експертен екип на областно ниво от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови, отраслови и др. организации. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областната политика по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, в съответствие с областната стратегия и общинските планове за развитие.

Линк към анкетата:Отвори >>

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.