Община Кричим

Относно Наредба № 13/26.08.2016г.,чл.8 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства

pdfВъв връзка с Наредба № 13/26.08.2016г.,чл.8 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.