Община Кричим

Инвестиционно предложение - До заинтересованите лица и общественост,за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/

pdfИнформацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата - до заинтересованите лица и общественост,за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и Община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.