Община Кричим

Съобщение: Община Кричим Ви уведомява – удължаване срока за събаряне сгради:

pdfСЪОБЩЕНИЕ: УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Кричим Ви уведомява, че в периода 10.09.2018 г. – 13.09.2018 г. ще се извършат разрушителни работи по сгради и съоръжения

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.