Община Кричим

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ - За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

pdfМИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” / ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ - Издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.