Община Кричим

О Б Я В А:Конкурс за заемане на длъжността Юрисконсулт

pdfМинимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Юрисконсулт са:

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.