Община Кричим

Дирекция "Бюро по труда Родопи"- гр. Пловдив уведомява работодателите от общините

pdfДирекция "Бюро по труда Родопи"- гр. Пловдив уведомява работодателите от общините Родопи, Стамболийски, Кричим, Перущица и Куклен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г., както следва:

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.