A+ A A-

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА – ДЕН НА НАЦИОНАЛНА ГОРДОСТ

24-ти май е празник, който ни изпълва с национална гордост. Дата на която се гордеем, че сме българи, че сме част от славянския свят, че живеем в страна, приютила учениците на светите апостоли, дали писменост и книжнина на народите.

Единствено той е влязъл на народния календар не с постановления и наредби, а спонтанно, с въодушевлението на един пробуждащ се народ, далеч преди да възкръсне нашата държава след вековно робство.На този ден от 11.00 часа в големият салон на НЧ „Пробуда – 1912 г.” ръководството на община Кричим организира тържествен концерт, в който взеха участие децата и учениците от всички учебни заведения на територията на община Кричим. Всички те наситиха празничната атмосфера със своите изпълнения – песни, танци, стихотворения. Г-н Атанас Калчев – кмет на община Кричим поднесе приветствено слово към всички, които са градили и градят днес устоите на нацията.

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.