A+ A A-

Уведомяваме Ви, че кафе-автоматите и банкоматите не попадат в обхвата на т. 1 от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.

Уведомяваме Ви, че кафе-автоматите и банкоматите не попадат в обхвата на т. 1 от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. При използването им от гражданите строго да се спазват санитарно-хигиенните изисквания!

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.