A+ A A-

Има път, който идва от много далече…За това го наричаме ИСТОРИЯ! Има път, изпълнен с героични събития – те остават незабравими и святи!

Има ден, щастлив за България! Той е 3 март 1878 г. На този ден, преди 141 години бе провъзгласено свещеното право, правото на България да възкръсне, да бъде свободна. Това е събитие, което не остава само в историческите книги, а събитие, което ни вълнува и вечно ще вълнува нас и нашите поколения.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.