Община Кричим

ОБЯВА: Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив Общинска служба по земеделие – Стамболийски

pdfОБЯВА: ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СТАМБОЛИЙСКИ ПО РЕДА НА ЧЛ.74, АЛ.З И АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.