МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
4220 гр.Кричим,пл. „Обединение” №3,тел.03145/22-50 , факс 03145/23-51

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

МКБППМН при община Кричим, проведе инициатива под надслов „Играй с всички реално, а не виртуално”.

Обществото е изправено през последните години пред значително ниво на агресия. Сблъскването на децата с този социален феномен вече настъпва в най-ранна възраст поради ранната социализация на днешните деца в резултат на навлезлите в ежедневието информационни и комуникационни технологии.

Прочети още »

На 29.08.2017 г. под надслов „Ваканция” се проведе инициатива с децата от МКБППМН при община Кричим

На 29.08.2017 г. под надслов „Ваканция” се проведе инициатива с децата от МКБППМН при община Кричим. Занимателни и спортни игри се проведоха на открито. В игрите се включиха деца на възраст от 10 до 15 години, в риск от отпадане от училище и с отклоняващо се поведение, с които работят превантивно обществените възпитатели.

Прочети още »

„Активно лято” и „Подай ръка, не бъди агресивен”

МКБППМН  при община Кричим организира седмица на летните занимания под надслов 

Прочети още »

МКБППМН при Община Кричим съвместно с ЦОП гр. Кричим проведе Великденска инициатива

МКБППМН при Община Кричим съвместно с ЦОП гр. Кричим проведе Великденска инициатива. Инициативата е във връзка с включване на децата в дейности, стимулиращи творческите им способности, опознаване и уважаване на Християнските празници и обичаи.

Прочети още »

На 20.03.2017 г. /понеделник/ от 12.30 ч. МКБППМН гр. Кричим изнесе лекция на тема „Аз и другите – поведение и отговорности”

На 20.03.2017 г. /понеделник/ от 12.30 ч. МКБППМН гр. Кричим изнесе лекция на тема „Аз и другите – поведение и отговорности”

Прочети още »

МКБППМН при Община Кричим отбеляза „Деня на розовата фланелка”

МКБППМН при Община Кричим отбеляза „Деня на розовата фланелка”, с различни поучителни и в същото време развлекателни игри в които активно участие взеха най- вече децата от местната комисия.

Прочети още »

МКБППМН при Община Кричим по покана от директора на НУ „Васил Левски” гр. Кричим, изнесе беседа на тема „Безопасно общуване в интернет”

На 03.02.2017 година /петък/ МКБППМН при Община Кричим по покана от директора на НУ „Васил Левски” гр. Кричим, изнесе беседа на тема „Безопасно общуване в интернет” на учениците от втори клас.

Прочети още »

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.